POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Firma Usługowa CONSPECT Danuta Sławińska z siedzibą 34-122 Wieprz, ul. Biała Droga 37, e-mail; wgn@wgn.sosnowiec.pl, tel. 601-591-884
  2. Będziemy przetwarzali następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – o ile zostaną nam udostępnione. Są to dane, które podają Państwo w formularzu kontaktowym zawartym na naszej stronie internetowej.
  3. Dane osobowe zbierane są w celu kontaktu i udzielenia informacji w związku z naszą działalnością oraz skorzystaniem przez Państwa z formularza kontaktowego zawartego na naszej stronie.
  4. Przetwarzanie danych osobowych może również dotyczyć dochodzenia roszczeń a także ochrony przed roszczeniami związanymi z zawartą przez Państwa umową.
  5. Zebrane dane mogą zostać przekazane do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu pośrednika.
  6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, brak ich podania spowoduje jednak brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług.
  8. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na kontakt wysyłając maila ze stosowną dyspozycją na adres: wgn@wgn.sosnowiec.pl

Jednocześnie informujemy, iż jeżeli chcą Państwo poznać więcej szczegółów dotyczących Administratora, sposobu zabezpieczenia Państwa danych, celu i czasie ich przetwarzania, prawie dostępu do informacji, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prosimy o kontakt z naszą Firmą.