Obsługa Klienta – WGN Sosnowiec

Szczególny nacisk w naszej pracy kładziemy na jakość obsługi Klienta. Zakup czy sprzedaż nieruchomości to często życiowa decyzja, dlatego warto podjąć współpracę z doświadczonym biurem pośrednictwa, które na każdym etapie przeprowadzania transakcji służy Państwu fachową wiedzą i pomocą. Poniżej przedstawiamy krótki opis przybliżający sposób współpracy z naszą firmą.

Oględziny nieruchomości

Wspólnie z Państwem oglądamy nieruchomość, oceniamy jest stan techniczny oraz prawny. Przeglądamy i analizujemy dokumenty takie jak księga wieczysta, akt notarialny będący podstawą nabycia nieruchomości, orzeczenia sądu o nabyciu spadku, wypis z rejestru gruntów, mapki. Następnie przeprowadzamy z Państwem szczegółowy wywiad, podczas którego spisujemy wszystkie dane dotyczące nieruchomości potrzebne do zbudowania oferty.

Niewątpliwie najważniejszym elementem oferty jest cena nieruchomości. Decyzja związana z ustaleniem jej wysokości zawsze należy do Państwa. Podczas rozmów na temat ceny staramy się jedynie przedstawić Państwu naszą opinię, co do jej realnej, rynkowej wysokości, będącej odzwierciedleniem aktualnego stanu rynku oraz wynikającą z naszego doświadczenia w sprzedaży podobnych nieruchomości w okolicy.

Po ustaleniu i spisaniu na specjalnym formularzu wszystkich szczegółów, robimy zdjęcia nieruchomości, a w niektórych przypadkach kręcimy również krótki film.

Często podczas oględzin nieruchomości zwracamy Państwu uwagę na pewne kwestie prawne i podatkowe, które należy wziąć pod uwagę decydując się na sprzedaż lub zakup nieruchomości. Proszę pamiętać, iż nieprzemyślane i nieprzeanalizowane decyzje mogą być dla Państwa źródłem dodatkowych kosztów lub znacznie mniejszego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Umowa pośrednictwa

Podstawą wystawienia przez nas nieruchomości do sprzedaży lub przedstawienia Państwu nieruchomości do zakupu jest zawsze Umowa pośrednictwa. Istnieją 2 rodzaje umów:

 • umowa otwarta
 • umowa na wyłączność

Umowę otwartą można zawrzeć z kilkoma biurami nieruchomości i w każdej chwili rozwiązać. W przypadku znalezienia nabywcy nieruchomości bezpośrednio przez sprzedającego biuro nieruchomości nie uczestniczy w przebiegu transakcji i w związku z tym nie pobiera prowizji za swoje usługi.

Umowa na wyłączność podpisywana jest tylko z jednym biurem nieruchomości. W takim przypadku tylko to biuro reprezentuje sprzedającego i niezależnie od źródła wskazania kupującego, pośrednik ten przeprowadza transakcję i pobiera prowizję za swoje usługi.

Zaletami takiej umowy są:

 • kontakt tylko z jednym biurem pośrednictwa
 • możliwość zainwestowania przez biuro zwiększonej kwoty w reklamę nieruchomości np. na wyróżnianie ofert na portalach nieruchomości, banery reklamowe w Internecie, reklama ofert w wyszukiwarce Google czy zamieszczanie ofert w czasopismach branżowych
 • zwiększone zaangażowanie biura przy sprzedaży nieruchomości wynikające z pewności zawarcia transakcji za pośrednictwem danego biura
 • możliwość zamieszczenia banera reklamowego bezpośrednio na oferowanej nieruchomości np. ścianie budynku lub konstrukcji na działce
 • możliwość podawania w ofertach internetowych dokładnego adresu nieruchomości, dzięki czemu potencjalny nabywca od razu jest w stanie ocenić daną lokalizację

Podczas podpisywania umowy ustalane są przede wszystkim takie szczegóły jak: czas jej obowiązywania, cena nieruchomości oraz prowizja biura za znalezienie kontrahenta do przeprowadzenia transakcji.

Oferta i potencjalni kupujący

Na podstawie zgromadzonych informacji podczas oględzin, tworzymy ofertę sprzedaży nieruchomości i rozpoczynamy reklamę w prasie i internecie. Szczegółowy wykaz miejsc, w których reklamujemy nasze oferty mogą Państwo znaleźć na podstronie reklama ofert.

Udzielamy potencjalnym kupującym wszystkich szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości, a w przypadku zainteresowania osobistą wizytą umawiamy z Państwem spotkanie w dogodnym terminie. W przypadku zdecydowanego na kupno klienta jesteśmy obecni podczas negocjacji ostatecznej ceny zakupu oraz warunków przeprowadzenia transakcji.

Dzięki współpracy z największymi bankami pomagamy także kupującym w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości na dogodnych warunkach. Szczegółowe informacje na temat kredytów znajdą Państwo w zakładce oferta kredytowa.

Umowa przedwstępna

W przypadku większości transakcji spisywana jest najpierw umowa przedwstępna. Umowa może być spisana w formie umowy cywilno-prawnej jak i aktu notarialnego. W obu przypadkach jest po prostu zobowiązaniem stron do zawarcia umowy ostatecznej w formie aktu notarialnego na ściśle określonych warunkach. Umowa przedwstępna zawiera m.in:

 • dokładny adres nieruchomości, numery działek
 • wskazanie aktów prawnych będących podstawą nabycia nieruchomości
 • informacje o obciążeniach nieruchomości
 • dane osobowe strony sprzedającej i kupującej
 • cenę sprzedaży
 • kwotę zadatku
 • termin, do którego strony przystąpią do przeniesienia własności w formie aktu notarialnego
 • inne ustalenia stron

Umowa ta jest podstawowym dokumentem potrzebnym kupującemu do uzyskania kredytu bankowego. W praktyce czas między umową przedwstępną a ostateczną wynosi od 1-2 m-cy. W tym czasie biuro aktualizuje i jeszcze raz weryfikuje wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy ostatecznej w formie aktu notarialnego.

Akt notarialny

Według polskiego prawa, jedyną dopuszczalną formą sprzedaży/zakupu nieruchomości jest umowa zawarta w formie aktu notarialnego.

W konsultacji z Państwem, nasze biuro pośrednictwa umawia z notariuszem datę i godzinę aktu notarialnego oraz przekazuje notariuszowi komplet dokumentów i danych osobowych potrzebnych do zawarcia transakcji. Staramy się zawsze być razem z Państwem w biurze notarialnym podczas aktu notarialnego.

Przekazanie nieruchomości

W przypadku mieszkań, budynków i domów służymy pomocą i radą również podczas przekazywania nieruchomości po akcie notarialnym. Przekazanie nieruchomości polega na fizycznym przekazaniu kluczy nowemu właścicielowi oraz spisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, na podstawie którego dotychczasowi właściciele będą musieli rozliczyć swoje rachunki za prąd, wodę czy gaz do dnia przekazania nieruchomości.

Mamy nadzieję, że przedstawiony przez nasz opis przybliżył Państwu sposób współpracy z naszą firmą.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Skontaktuj się

Przejdź do